Tohoku

8 years ago by in Around the world

A trip round Tohoku: Hiraizumi, Geibikei, Matsushima Bay, Yamadera

Jodogahama

Geibikei

Matsushima Bay

Yamadera